Uploading File

MoodleMineR

English below…

Bu aracı kullanarak Moodle dersiniz hakkında aşağıdaki bilgileri edinebilirsiniz:

 • 1- Günlük aktif öğrenci sayısı ve toplam aktivite sayısı
 • 2- Her öğrenci için standartlaştırılmış katılım puanı
 • 3- Benzer kullanım örüntüsü sergileyen öğrenci grupları
 • 4- Öğrencilerin ders bileşenleri ile etkileşimleri (ör. forum, ödev, quiz, vb.)
 • 5- Dersten başarısız olma riski yüksek öğrenciler

Bu aracı kullanabilmeniz için ilk olarak Moodle öğrenme yönetim sisteminden bir derse ilişkin logları CSV formatında dışarı aktarmanız gerekmektedir (İngilizce ya da Türkçe olarak). Daha sonra bu logları sisteme yükleyerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Moodle loglarını CSV formatında dışarı aktarmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

 • 1- Dersi aç ve sağ üst köşede bulunan dişli ikonuna tıkla
 • 2- Daha fazla…
 • 3- Raporlar
 • 4- Günlükler
 • 5- Bu kayıtarı getir
 • 6- Sayfanın sonuna gel ve indir butonuna tıkla

Moodle Günlüğünü CSV dosyası olarak indirme

Aracı kullanmaya başlamak için, aşağıda verilen adımları izleyerek indirdiğiniz log dosyasını sisteme yüklemeniz gerekmektedir

Moodle Günlüğünü sisteme yükleme

“Daily Activity” bağlantısını tıkladığınızda, günlük toplam aktif öğrenci sayısını (kırmızı çizgi) ve toplam aktivite sayısını (mavi barlar) görebilirsiniz. Sayfanın üst kısmındaki sliderı kullanarak görüntülenecek gün aralığını değiştirebilirsiniz.

Öğrencilerin günlük aktivitelerini analiz etme

“Engagement Score” sayfasında, kümeleme analizinin sonuçlarını her öğrencinin hesaplanan katılım puanını görebilirsiniz. Katılım puanı, öğrencilerin Moodle sistemindeki toplam etkinliğine göre hesaplanmaktadır. Kümeleme analizi öğrencileri kullanım örüntülerinin benzerliğine göre gruplara ayırmaktadır. Kümeleme analizi sonuçları grafikte ve tabloda görülebilir. Sayfanın üst kısmında verilen kontrol kullanılarak küme sayısı ayarlanabilir.

Etkileşim puanı oluşturuluyor

Araca yüklediğiniz veriler sunucuda depolanmaz. Tüm analizler bellekte gerçekleşir ve oturum sona erdiğinde silinir.

Bu araç ders sorumlularına öğrenci etkileşimleri ile ilgili genel bilgiler vermek için tasarlanmıştır. Araştırma amaçlı kullanmak isterseniz lütfen aşağıdaki adresten izin alınız.

Gökhan Akçapınar: gokhanakcapinar{at}gmail{dot}com

Araçta kullanılan analiz yöntemlerine ilişkin detaylı bilgi almak için aşağıdaki yayını inceleyebilirsiniz.

MoodleMiner: Data Mining Analysis Tool for Moodle Learning Management System

By using this tool you can get the following insights about your Moodle course:

 • 1- Daily active students, and number of events
 • 2- Standardized engagement/participation score for each student
 • 3- Cluster of students with similar engagement patterns
 • 4- Students' interactions with the learning components (e.g. forum, assignment, quiz, etc.)
 • 5- At-risk students

In order to use this tool, first, you need to download logs from the Moodle Course in CSV format (either in English or Turkish). Then, you can upload the log file to the system and start using it. You can follow the steps below to export Moodle logs in CSV format.

 • 1- Open the course and Click action menu (top right)
 • 2- Click More…
 • 3- Click Reports
 • 4- Click Logs
 • 5- Click Get these logs
 • 6- Scroll down till the end of the page and Click Download

Downloading Moodle Log as a CSV file

To start using the tool you need to upload the downloaded log file to the system by following the steps given below

Uploading Moodle Log to the system

When you click the “Daily Activity” link, you can see the total number of active students (red line) and their total number of activities (blue bars) It is possible to change day range by using the slider on the top of the page

Analysing students' daily activity

In the Engagement Score page, you can see results of the cluster analysis and also calculated engagement score of each student.The engagement score is calculated based on students' total activity in the Moodle system. Number of clusters can be set by using the control given on the top of the page.

Generating engagement score

The data you upload to the tool will not be stored on the server. All analysis takes place in memory and is deleted when the session ends.

This tool is designed to give lecturers general information about student interactions in a Moodle course. If you want to use it for research purposes, please ask for permission from the address below.

Gökhan Akçapınar: gokhanakcapinar{at}gmail{dot}com

You can see the publication below to get detailed information about the analysis methods used in the tool.

MoodleMiner: Data Mining Analysis Tool for Moodle Learning Management System